ІКТ-ПІДТРИМКА В РЕАЛІЗАЦІЇ РЕЙТИНГОВОГО ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ПРОФІЛЮ

Д. С. Вербівський, А. Ц. Франовський, В. М. Єремеєва

Анотація


У статті актуалізується проблема використання в діяльності педагогічних закладів вищої освіти сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, які сприяють підвищенню якості вивчення навчальних дисциплін фізико-математичного профілю й об’єктивності оцінювання знань, умінь і навичок студентської молоді. Здійснено аналіз ефективних інформаційно-комунікаційних технологій, спрямованих на формування системи рейтингового оцінювання майбутніх фахівців педагогічної сфери, окреслено їхні переваги. Досліджено процес використання внутрішнього освітнього порталу “ZDU Project” Житомирського державного університету імені Івана Франка, який присвячений дистанційному навчанню та навчальним матеріалам у всіх їх різновидах. Доведено доцільність його використання в освітньому процесі шляхом проведення комп’ютерного тестування студентів, побудованого за принципом зовнішнього незалежного оцінювання. Наочно представлено основні кроки проходження тестування, зосереджено увагу на особливостях функціонування освітнього порталу.

Повний текст:

PDF

Посилання


Григорьев С. Информатизация образования. Фундаментальные основы : [учебник для педагогических вузов и системы повышения квалификации педагогов] / С. Григорьев, В. Гриншкун. – Москва, 2005. – 230 с.

Гуревич Р. Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі : [посібник для пед. працівників і студ. пед. навч. закл.] / Р. Гуревич, М. Кадемія. – Вінниця : ДОВ “Вінниця”, 2002. – 116 с.

Жалдак М. Проблеми інформатизації навчального процесу в середніх і вищих навчальних закладах / М. Жалдак // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2013. – № 3. – С. 8–15.

Жалдак М. Система підготовки вчителя до використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі / М. Жалдак // Інформатика та інформаційні технології в навчальному закладі. – 2011. – № № 4–5. – С. 76–82.

Кононец Н. Засоби розробки електронних освітніх ресурсів для ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу / Н. Кононец // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2016. – № 2. – С. 20.

ZDU Project : освітній ресурс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://project.zu.edu.ua/index.php.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.