ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ ТА ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ЕПОХУ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ

Л. Г. Якубовська

Анотація


У статті здійснена спроба проаналізувати розвиток української освіти, культури та виховання епохи українського національного Відродження, який ускладнювався загарбницькою політикою сусідніх держав. Встановлено, що ще із часів Київської Русі основою виховного процесу молодого покоління була народна мудрість, духовність, християнська мораль та народна творчість. Наголошується на особливому значенні братських шкіл та їхній системі освіти і виховання молоді. Розкривається сутність естетичного виховання, яка полягала в тому, щоб навчити молоде покоління відчувати, сприймати і оцінювати красу природи, мистецтва та людської душі. Підкреслюється важливість освітньо-виховної системи українського козацтва, яка мала великий вплив на ідейне, моральне, духовне та естетичне формування особистості. Велике значення для розвитку культури, освіти та мистецтва мала діяльність відомих українських філософів, учених, громадських діячів, письменників та істориків, твори яких сприяли моральному, духовному та естетичному розвитку молодого покоління, підіймали патріотичний дух та зміцнювали віру народу в краще майбутнє.

Ключові слова


суспільство; національне відродження; освіта; культура; мистецтво; педагогічна думка; естетичне виховання

Повний текст:

PDF

Посилання


Білокінь С. Вояк української культури. В кн.: Маланюк Є. Книга спостережень / С. Білокінь. – Київ : Атіка, 1995. – 235 с.

Білоус П. В. Літературна медієвістика. Художній світ давньої української літератури / П. В. Білоус. – Житомир : ПП «Рута», 2012. – Том 2. – 428 с.

Грінченко Б. Як жив український народ / Б. Грінченко. – Київ : Криниця, 1917. – 45 с.

Куценко Л. Співець степової Еллади / Л. Куценко // Дзвін. – 1991. – № 7. – С. 138–141.

Маслов С. И. Кирилл Транквиллион-Ставровецкий и его литературная деятельность / С. И. Маслов. – Київ : Наукова думка, 1984. – 248 с.

Семчишин М. Тисяча років української культури. Історичний огляд історичного процесу / М. Семчишин. – 2-е вид. – Київ : АТ «Друга рука» МП «Фенікс», 1993. – 550 с.

Сірополко С. Історія освіти в Україні / С. Сірополко. – Київ : Наукова думка, 2001. – 912 с.

Сковорода Г. Дослідження, розвідки, матеріали : зб. наук. пр. АН України. Ін-т філос. / Г. Сковорода ; упоряд. В. Нічик, Я. Стратій. – Київ : Наукова думка, 1992. – 382 с.

Щербо А. Б. Теорія і методика естетичного виховання школярів : [навч.-метод. посіб.] / А. Б. Щербо. – К : ІЗМН, 1998. – 390 с. Якубовська Л. Г. Історичні передумови розвитку естетичних поглядів в Україні з часів Київської Русі до українського Відродження / Л. Г. Якубовська // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. – Запоріжжя : Класичний приватний ун-т, 2016. – Вип. 50 (103). – С. 9–19.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.