Редакційна політика

Галузь та проблематика

Педагогічні науки. Програмні цілі (основні принципи) або тематична спрямованость: видання спрямоване на висвітлення оприлюднення для наукового загалу новітніх пошуків та напрацювань у галузі педагогічних наук; створення простору наукової комунікації та співпраці.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.